Actum Bewindvoering
Postbus 373
3700 AJ Zeist
tel. 030 - 290 1183
info@actumbewindvoering.nl

Werkwijze

De werkwijze van Actum

U kunt telefonisch of per mail contact opnemen met Actum bewindvoering om uw situatie te bespreken. Wij komen graag bij u thuis om kennis te maken, waarbij u vrijblijvend meer informatie krijgt over beschermingsbewind, de aanvraagprocedure
en de kosten.

 

IMG 3841Wanneer u naderhand besluit uzelf onder bewind te laten stellen, vindt er een intakegesprek plaats. Voorafgaand aan dit gesprek dient u het intakeformulier zo volledig mogelijk in te vullen, zodat wij een goed beeld krijgen
van uw situatie. Tevens maken we tijdens het intakegesprek afspraken om een goede samenwerking
te waarborgen.

 

Voor het verzoek tot onderbewindstelling moeten verschillende formulieren ingevuld
en ondertekend worden en van de benodigde stukken worden voorzien. Daar helpen
wij u graag bij. Enkele weken nadat de rechtbank uw aanvraag heeft ontvangen,
wordt u door de kantonrechter uitgenodigd om de onderbewindstelling tijdens een zitting te bekrachtigen. Uiteraard begeleiden wij u tijdens de zitting. 

 

Na de onderbewindstelling krijgt u de beschikking thuis gestuurd. Vanaf dat moment nemen wij uw financiële administratie over. Wat betekent dat voor u? 
Wij openen twee rekeningen:

• een beheerrekening, voor ontvangst van inkomsten en betaling van verplichtingen;

• een leefgeldrekening, op deze rekening stort de bewindvoerder wekelijks het leefgeld.

 

De beschikking over de beheerrekening ligt uitsluitend bij de bewindvoerder. Van de leefgeldrekening krijgt u een bankpas. Via de website kunt u inloggen en op elk gewenst moment uw financiële gegevens inzien.

 

De bewindvoerder zorgt voor alle post die betrekking heeft op betalingen, uitkering
of inkomen. Elke organisatie die wordt aangeschreven wordt verzocht om Actum bewindvoering als correspondentieadres op te voeren. Vervolgens stellen wij voor
u een op maat gemaakt budgetplan op en kijken naar de mogelijkheden voor toeslagen, heffingskortingen en bijzondere bijstand. Tevens doen wij de belastingaangifte (box 1). Kortom: wij beheren uw gehele financiële administratie!  

 

Jaarlijks legt de bewindvoerder rekening en verantwoording af aan de kantonrechter. Deze handelswijze staat borg voor een verantwoorde wijze van beheer van de
financiën van de cliënt.

Wanneer er sprake is van een geringe schuldenlast, zal Actum bewindvoering
proberen betalingsregelingen te treffen met de schuldeisers. In geval van een
problematische schuld, begeleiden wij u naar een schuldhulpverleningsorganisatie
(gemeenten).