Actum Bewindvoering
Postbus 373
3700 AJ Zeist
tel. 030 - 290 1183
info@actumbewindvoering.nl

Over Actum

Actum Bewindvoering

Actum komt uit het Latijn en betekent handelen, presteren of doen. En dat is precies waar Actum bewindvoering voor staat: zorgvuldig en daadkrachtig handelen. 

 

Monique van Rooijen

pasfoto3-kleinDe drijvende kracht achter Actum is Monique van Rooijen: ‘Vanuit diverse functies in de sociale sector kwam ik regelmatig in aanraking met mensen die financieel niet (meer) voor zichzelf konden zorgen en daardoor in schrijnende situaties terechtkwamen. Omdat ik in mijn functie destijds niet bij machte was om daar meer mee te doen, heb ik het besluit genomen om me als bewindvoerder volledig te richten op deze mensen.’

 

Met de bundeling van haar kennis en warme persoonlijkheid
wil Monique een stabiele factor zijn voor hen die dat nodig hebben. Door samen naar mogelijke oplossingen te zoeken en hen met raad en daad
bij te staan, hoopt ze de zelfredzaamheid van haar cliënten te vergroten en hen weer zicht te geven op een betere toekomst.

 

Wie gebruik wil maken van de diensten van Actum Bewindvoering kan rekenen op een respectvolle samenwerking en 100% inzet.

 

Contact met Monique van Rooijen? Bellen of mailen mag altijd!