Actum Bewindvoering
Postbus 373
3700 AJ Zeist
tel. 030 - 290 1183
info@actumbewindvoering.nl

Bewindvoering

Wat is bewindvoering?

Bewindvoering, ook bekend als beschermingsbewind, is erop gericht om de financiële
belangen te behartigen voor mensen die tijdelijk of blijvend niet in staat zijn om dit
zelf te doen. Dit kan zijn door ziekte of een beperking. Dan kan het wenselijk of zelfs noodzakelijk zijn dat de kantonrechter het inkomen en vermogen, of een gedeelte daarvan, onder bewind stelt. Zodra de kantonrechter de onder bewindstelling heeft uitgesproken, draagt de onder bewind gestelde niet meer zelf de zorg en verantwoordelijkheid voor de eigen financiën.

 

Waarom een professionele bewindvoerder?

Het is vaak lastig om zorg te verlenen en tegelijkertijd iemands financiën te beheren.
Wanneer een familielid of begeleider de taak van bewindvoerder op zich neemt,
kan dit de onderlinge relatie behoorlijk onder druk zetten. Toch is het belangrijk dat
geldzaken goed geregeld zijn. Het kiezen van een professionele bewindvoerder biedt
dan uitkomst.

 

Aanvragen bewindvoering

Bewindvoering kan worden aangevraagd door:

- betrokkene zelf of diens partner,

- een familielid tot in de vierde graad,

- een zorginstelling, maatschappelijk werker of hulpverlener,

- de rechtbank,

- de officier van justitie,

Bewindvoering wordt aangevraagd bij de rechtbank.

 

Kosten bewindvoering

Bij een toereikend inkomen worden de kosten voor bewindvoering bij de cliënt in
rekening gebracht. Bij een inkomen op bijstandsniveau kan mogelijk een beroep
worden gedaan op de bijzondere bijstand. Deze aanvraag regelen wij samen met u.